HAKKIMIZDA

     Engelli Yaşlı Hizmetleri Gelişim Vakfı ülkemizdeki engelli ve yaşlı hizmetlerine yönelik politikaların ve bu kapsamda sunulan hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yola çıkan alanında uzman akademisyenler, iş insanları, STK temsilcileri, meslek elemanları ve bürokratlardan oluşan nitelikli geniş bir ekibin uzun yıllardır süre gelen katkılarıyla Sosyal Hizmet Uzmanı/İş İnsanı Serkan ÜLKÜ öncülüğünde 2021 yılının Şubat ayında kurulmuştur.

 

     EYGEV çalışmalarına Genel Merkez Via Twins Plaza Çankaya/Ankara’da başlamıştır. Engelli ve yaşlı bireyler ile ailelerinin sağlık, rehabilitasyon, bakım, istihdam, sosyal haklarına ilişkin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik üst kurullar oluşturmuş, ülke sathında teşkilatlanma çalışmalarını iller bazında yüz yüze görüşmeler üzerinden titizlikle yapmaya başlamıştır. Bu kapsamda, 35 il bünyesinde şube ve teşkilat yapılanmaları tamamlanmış olup genel merkez teşkilatına bağlı aşağıda belirtilen üst kurullar ve birimler oluşturulmuştur:

 

 

                          ÜST KURULLAR

BİRİMLER

 

 • Bilim Kurulu
 • Etik Kurul
 • Ölçme Değerlendirme ve Eğitim Kurulu
 • Danışma Kurulu
 • Dış İlişkiler Kurumu
 • Ar-Ge İnnovasyon Kurulu
 • Strateji Geliştirme
 • Sağlık Kurulu
 • Basın Yayın Kurulu

 

 • Üye İlişkileri Birimi
 • Mali ve İdari İşler Birimi
 • Kurumsal İletişim Birimi
 • Hukuk Birimi
 • Proje Birimi
 • İç Kontrol Birimi
 • İnsan Kaynakları Birimi

 

 

GENEL BAŞKAN

SERKAN ÜLKÜ

ÜST KURULLAR

ÜST KURULLAR

 

 •  Bilim Kurulu

 

 

 • Etik Kurul

 

 

 • Ölçme Değerlendirme ve Eğitim Kurulu

 


 

 • Danışma Kurulu

 

 

 • Dış İlişkiler Kurulu

 

 

 • AR-GE İnovasyon Kurulu

 

 

 • Strateji Geliştirme Kurulu

 

 

 • Sağlık Kurulu

 

 

 • Basın Yayın Kurulu

 

Adı Soyadı
Ünvan
Adı Soyadı
Unvan

VİZYON VE MİSYON

VİZYON

Engellilerin ve yaşlıların toplumsal yaşamın tüm alanlarına aktif katılımlarının sağlanması konusunda ulusal ve uluslararası anlamda koordine edilecek politika ve stratejilerle etkin, saygın ve güvenilir bir sivil toplum kuruluşu olmak.

 

MİSYON

Engelli ve yaşlılara yönelik politikaların ve hizmetlerin gelişimine sistematik ve sürdürülebilir bir temelde katkı sağlayacak çalışmalara öncülük etmek, bu alanda yer alan tüm paydaşlara bilimsel, teknik ve mali destek sağlamak, güncel gereksinimler doğrultusunda ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmaktır.

İLKELERİMİZ

 • Bilimsellik
 • Paylaşımcılık
 • Kurumlar arası iletişim ve iş birliği
 • Kaynaklarda Verimlilik ve etkililik
 • Güvenirlik
 • Şeffaflık
 • Önderlik ve Öncülük
 • İnsana, engelli ve yaşlı bireylere değer vermek ve en iyi hizmet haklarını gözetmek   
 • Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık 
 • Demokrasi Kültürü ve Laiklik 
 • Hukukun Üstünlüğü 
 • Dürüstlük, Güvenirlilik
 • Çevre Bilinci 
 • Emeğe Saygı

YÖNETİM


Yönetim
SERKAN ÜLKÜ
SERKAN ÜLKÜ
GENEL BAŞKAN