26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü
26.10.2022
Okunma Sayısı : 21300
Paylaş :

Türkiye'de 1998 yılında 26 Ekim "Hasta Hakları Günü" olarak kabul edilmiştir. Hasta hakları biyolojik ve psikolojik sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan kişilerin ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yeterli ve kaliteli tıbbi bakım alarak yeniden sağlığını kazanmasını destekler. Hasta hakları, hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü; sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumluluklarını bilmesi; daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır.

 

Hasta Hakları Nelerdir?

 

 • Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
 • Bilgi İsteme Hakkı
 • Saygı ve İtibar Görme Hakkı
 • Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
 • Kurum ve Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı
 • Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
 • Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı
 • Danışma (Konsültasyon) Hakkı
 • Dini Vecibeleri Yerine Getirme Hakkı
 • Güvenlik Hakkı
 • Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı
 • Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı
 • Haberleşme Hakkı
 • Hastadan Rıza Alınması
 • Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı
 • Şikâyet, Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı